Matka Franciszka Maria Witkowska - w służbie Bogu i człowiekowi

Matka Franciszka Maria Witkowska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, urodziła się 19 stycznia 1866 r. w Wardomiczach, w guberni mińskiej. Według liturgicznego kalendarza wschodniego dzień ten przypada w uroczystość Imienia Jezus. Pochodziła z rodziny szlacheckiej, z której wyniosła dobre, chrześcijańskie wychowanie.

Bł. Honorat Koźmiński, założyciel licznych zgromadzeń zakonnych, podczas spotkania z Matką Marią szybko odczytał, że ma przed sobą kandydatkę na Założycielkę jeszcze jednej rodziny zakonnej, pracującej i żyjącej w ukryciu (były to czasy prześladowań Kościoła ze strony caratu). Franciszka Maria Witkowska poddawała się tej woli Bożej nie bez oporów. 10 grudnia 1887 r. bł. Honorat Koźmiński zakłada jednak wraz z nią w Warszawie bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, którego apostolskim zadaniem było niesienie pomocy dziewczętom oraz kobietom-rękodzielniczkom.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus przyjęło zręby reguły III zakonu św. Franciszka z Asyżu. W sposób specjalny pielęgnuje ono kult Najświętszego Sakramentu oraz otacza szczególną czcią Maryję Wspomożycielkę Wiernych.

Życie Matki Marii Witkowskiej charakteryzowało się głębokim duchem apostolskim i misyjnym. Rozumiała, iż „wolą Bożą jest, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy i pokochania Kościoła”.

Chociaż siostry z założonego przez nią Zgromadzenia nie realizowały początkowo w sposób dosłowny tego otwarcia na cały świat z imieniem Jezus, z czasem, kiedy otworzyły się takie możliwości, założyły swoje placówki na Litwie, Słowacji, Białorusi, w Anglii, Kanadzie i w Namibii, na ziemi afrykańskiej.

W 1894 Matka Maria Witkowska zwróciła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie Zgromadzenia zakonnego. Nie doczekała jednak tej chwili, umierając 26 października 1895 r. w Otwocku, w 29 roku życia. Zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenie otrzymało już po jej śmierci. Dzisiaj wielu poleca się jej wstawiennictwu, zanosząc swoje modły do Boga.

Wiadomości o łaskach otrzymanych za pośrednictwem Matki Marii Witkowskiej prosimy kierować na adres:

Siostry Najświętszego Imienia Jezus
ul. Smoleńskiego 31
01-658 Warszawa

W: "Misyjne Drogi", nr 55 (1/1996) Styczeń - Luty